2004

ADATEPE TAŞMEKTEP 2004 YAZ SEMİNERLERİ ve ATÖLYELERİ PROGRAMI

 

5 - 10 Temmuz
Marx ve Nietzsche: Bir Söyleşi

Oruç Aruoba

(* Marx ve Nietzsche’nin temel kitaplarının okunmuş olması beklenmektedir.)

Seminer ücreti: 250 000 000.-TL

 

9  - 11 Temmuz
Türkiye'de Kentlinin Modernleşmesi: 
18. Yüzyıldan 1950'lere İstanbul 
Uğur Tanyeli

Türkiye'de Kentlinin Modernleşmesi: 18. Yüzyıldan 1950'lere İstanbul
"Türkiye'de kentin modernleşmesini, dönüşümünü genellikle şehircilik disiplininin sınırları içinde düşünmeye alışığız. Bunun anlamı, kentsel modernleşmenin kentin bir plan disiplinine alınması olarak tarif edilişidir. Oysa, kentin değişimi inşai olmaktan çok, toplumsal bir değişimdir. Kent toprağının, sokağının, yapılarının, kentteki her tür özel ve kamusal mekanın değişimi, aslında kentlinin değişimi demektir. Bu ise, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de, öncelikle metropollerin sakinlerinden başlayarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla, bu seminer kenti planlayan uzmanları ve etkinliklerini değil, çevreleriyle gerilimli, yani modern ilişkiler kuran insanların öykülerini anlatacaktır. Kenti inşa eden ve yıkan, geçmişine ve geleceğine yönelik özlemler geliştiren, bozan ve bozulmadan yakınan, kısaca modernleştiren olağan insanlardan söz edilecektir burada. Onların 18. yüzyıldan bugüne uzanan kentsellik serüvenleridir söz konusu olan."

Seminer ücreti 150 000 000.-TL

 

16  - 18 Temmuz
Bilim Tarihinden Örneklerle Bilim 
Felsefesi
Gürol Irzık

Seminer ücreti: 150 000 000.-TL

 

23 - 25 Temmuz
Avrupa Resim Tarihinde “Erdemler” ve 
“Alegoriler” 
Zerrin İ. Boynudelik

Avrupa Resim Tarihinde “Erdemler” ve “Alegoriler”

Avrupa resim tarihi içinde dini konulu resimler ile mitolojik öykülerin anlatıldığı resimler dışında önemli bir kategori de insan davranışlarına ve yaşantılarına ait doğrular ve genellemelerin simgesel karakterler ve eylemler aracılığı ile anlatıldığı alegorik resimlerdir.

Somut ve maddi ögelerden yararlanarak manevi konular ya da zihinsel kavramlar genellikle bu tür resimler ile anlatılır. Alegorik resimlerin en önemli konuları Erdemler ve Kötülükler üzerinedir. Bu resimlerde izleyici görünüşün ötesinde gizli anlamlar aramak zorunda kalır.

Ortaçağın baskıcı döneminde alegorik resimler ciddi bir özgürlük alanı oluşturmuştur. Sonraki dönemlerde ise toplumsal hayata katkıda bulunması beklenen ahlaki önermeler olarak dönem resimlerinin önemli bir bölümünün konularını oluşturmuştur.

Hıristiyan öğretisi tarafından da benimsenen ahlaki söylem içinde yedi erdem ( inanç, umut, , hayırseverlik, sağduyu, adalet, basiret, metanet, ölçülülük) ve yedi ölümcül günah (oburluk, şehvet, hırs, öfke, kıskançlık, tembellik, ümitsizlik) bulunmaktadır.

İnanç (sadakat), umut ve hayırseverlik Teolojik erdemler içinde yer alırken, adalet, sağduyu, metanet ve ölçülülük Kardinal erdemler olarak ilk kez Platon tarafından ideal vatandaş davranışları olarak Devlet’de formüle edilmiştir.

Teolojik ve Kardinal erdemler, Ortaçağ’dan başlamak üzere Giotto, Bellini, Raphael, Carravaggio, Correggio, Cranach, Giorgione, Botticelli, Dürer, Bruegel, Vasari ve Michelangelo gibi çok bilinen (ve bir o kadar da bilinmeyen) ressamların yanı sıra dönemin günlük kullanım nesneleri üzerindeki süsleme ögelerinden örnekler ile ele alınacaktır.

Seminer ücreti 150 000 000.-TL

 

6 - 8 Ağustos
Ütopyasızlığın Ütopyası: Çağı 
Anlamak Üzerine

Melih Ergen

Seminer ücreti 150 000 000.-TL

 

13 - 15 Ağustos
Fotoğraf Üzerine Diyaloglar

Kamil Fırat - Ergün Turan


Seminer ücreti 150 000 000.-TL

 

16 - 20 Ağustos
Organik Malzeme ile Kağıt Yapımı 
Atölye çalışması 

Defne S. Okay

5'er günlük atölye programında, kağıdın keşfi ve tarihsel gelişimi, el yapımı kağıt yapım teknikleri, farklı malzemelerin kağıt yüzeyi üzerindeki etkileri, kağıt hamurunun farklı alanlarda kullanımı üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Atölye ücreti 50 000 000.-TL

 

21 - 25 Ağustos
Organik Malzeme ile Kağıt Yapımı Atölye çalışması 
Defne S. Okay

Atölye ücreti 50 000 000.-TL

 

26 - 30 Ağustos
Organik Malzeme ile Kağıt Yapımı Atölye çalışması 
Defne S. Okay

Atölye ücreti 50 000 000.-TL