2007

ADATEPE TAŞMEKTEP 2007 YAZ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELER PROGRAMI

 

5 - 8 Temmuz
Sanat Yapıtında "Bakış-Anlam" İlişkisi 

Kamil Fırat, Zerrin İren Boynudelik

Bakışların yöneldiği her nesne, bakış konisinin içine girer ve bu andan itibaren de bir tutsaklık başlar. Her bakış bir başkasını tutsak ederken kendisi de bir başka bakışın tutsağı olur.
Sanat yapıtları bir anlamda bu tutsaklıkların, ötekileştirmelerin ve var etmelerin metinleridir. Bu bağlamda
sanat tarihi içinde yer alan bir dizi resmin günümüzde üretilen yapıtlara kadar ki süreci “bakış” eksenli olarak ele alınacaktır.

Seminer ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

12 - 15 Temmuz
Tarih Söyleşileri

Mete Tunçay – Mehmet Genç

Osmanlı iktisat tarihi ve Cumhuriyet siyasi tarihi üzerinden güncel olaylarla ilgili tartışmalı tarih sohbetleri.

Seminer ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

2 - 5 Ağustos
Edebiyat Söyleşileri - Homeros Okumaları.

Asuman Kafaoğlu Büke

“İlyada” Homeros
İlkçağ destanlarının özelliklerinin anlatılmasıyla başlanacak seminerde daha sonra edebiyat tarihinin ilk başyapıtı olarak bilinen Homeros’un “İlyada” destanı incelenecek, eserin içerdiği felsefe ve mitoloji hakkında bilgi verilecektir. “İlyada” her çağın düşünürlerini, sanatçılarını etkilemiş bir yapıttır, destana bu gözle de bakılacak, 21. yüzyıla değin etkilenen yazarlardan ve nasıl etkilendiklerinden de söz edilecektir. Seminere katılacak olanların önceden destanı okumuş olmaları önerilir.

Okuma Listesi:
-İlyada / Homeros / çev.: Azra Erhat, A. Kadir / Can Yayınları.
-Homeros, Ilyada / Alessandro Baricco / çev.: Eren Cendey / Can Yayınları / 2006.
-Mitoloji Sözlüğü / Azra Erhat / Remzi Kitabevi.

Seminer ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

6 - 12 Ağustos
Yeni Başlayanlar için "Osmanlıca"

Yücel Demirel

Hiç bilmeyenler için Osmanlıca’ya başlangıç: 100 yıl önce basılmış kitap ve dergileri okuyabilmek için…
(Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Refik Halit ve 100 yıl öncenin gazete ve dergileri)

Seminer ücreti: 400 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00

 

9 - 12 Ağustos
Stereoskopik Fotograf 

Seçkin Tercan

Üç boyutlu görüntü elde etmenin temelini oluşturan stereoskopik fotoğraf, ortaya çıktığı günden beri sürekli gelişme göstermiştir. İlk yıllardaki gibi olmasa da günümüzde halen bilinen fotoğraf teknikleri arasında yer almaktadır. Stereoskopi terim olarak ele alındığında bütün üç boyutlu yöntemleri kapsamaktadır. Buna grafik, video, sinema, televizyon, radyoloji ve fotoğraf da girmektedir. Stereoskopik fotoğrafın çekim tekniği temelde aynı olmakla beraber, izleme yöntemi farklı şekillerde olabilir.
Stereoskopik fotoğrafın gelişim süreci, kameralar, izleme yöntemleri ve çekim teknikleri bu çalışmanın ana başlıklarını oluşturacaktır.

Ders ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

11 - 13 Ağustos
Taşmektep Astronomi Etkinliği : Gökyüzünün Gizemi

Berahitdin Albayrak

Sizleri, ışık kirliliğinin olmadığı bir ortamdan gökyüzünün sırlarında birlikte gezintiye çıkmaya davet ediyoruz. Gökcisimleri ile ilgili merak edip öğrenemediklerinize, bildiklerinizin teyidine ve/veya bu bağlamda yeni bilgilere bizzat uzmanlarından ulaşmak istiyorsanız Adatepe’nin büyüleyici gökyüzü sizleri bekliyor. 12 Ağustos gecesi gerçekleşecek olan ve doğal havai fişek gösterisi olarak adlandırılan Perseid Göktaşı yağmurunu izlemek için hayal edebileceğiniz en güzel zaman ve mekan. Evrende yalnız mıyız? Yıldız falcılığı (Astroloji) nedir?, Yıldızların doğası ve evrendeki misyonları, Gökkuşağındaki gizli sır, Yer kürenin akibeti, Gökyüzünden taş yağar mı? Evrende neler var? UFO Gerçeği, gibi bir çok konuda belki de hiç duymadıklarınızın yıldızların altında sizlere aktarılacağı ve daha fazlasını sorup öğrenebileceğiniz eşsiz bir ortam. İnsanlığın, var oluşundan günümüze kadar geçen zaman diliminde, gökcisimleri ile ilgili eriştiği bilimsel gerçeklere sadece üç günlük bir zaman diliminde ulaşmak istemez misiniz?

Seminer ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 20:00 - 02:00

 

16 - 19 Ağustos
Sinemada Ses ve Görüntü Birlikteliği

Selçuk Artut

Ses ve görüntü kavramlarının tanımlanamayan birlikteliklerinin sinema sanatında yeraldığı uygulamalardan seçkiler üzerine kavramsal ve teorik içerikli bir çalışma. Seminerde ses kavramı neyi ifade eder, fiziksel bileşenleri nelerdir, sesin yarattığı farkındalıklar gibi anabaşlıklar irdelenirken Adatepe’nin doğal ses örtüsünün ses kayıtlarının elde edilmesi gibi uygulamalı çalışmalar da yürütülecektir. Ses konusunda ön bir bilgi sahibi olmak gerekmemektedir.

Seminer  ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

23 - 26 Ağustos
Etkili Konuşma ve Diksiyon

Ece Okay Işıldar

Rahatlama ve gerilimden kurtulma,
Özgürleşmiş kendi sesini bulma,
Grup iletişim çalışmaları,
Göz ve beden iletişimi çalışmaları,
Nefes ve ses çalışmaları; Heyecan ve gerilim kaynaklı nefes ve ses sorunlarının üstesinden gelme,
Diksiyon çalışmaları; Hızlı ya da yavaş konuşma, kelimeleri yuvarlama, harflerin yutulması, sesin yetersiz olması, tekdüze konuşma gibi sözlerin doğru ve anlaşılır şekilde aktarımını engelleyen çeşitli sorunların giderilmesi ve akıcı, canlı, samimi bir konuşma becerisi kazanmak,
Spontanite ve yaratıcılığın geliştirilmesi,
Dinleyicide arzu edilen etkinin yaratılması.

Seminer ücreti: 200 YTL

Seminer saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

6 - 9 Eylül
Aydınlanmanın Karanlık Yüzü

Hilmi Yavuz

“Gelelim Aydınlanma'nın karanlık yüzüne! Aydınlanma, totaliter bir tasarıma mı dayanmaktadır? Aydınlanma, totalitarizmin meşrulaştırıcı mekanizmalarını mı üretiyor? Michel Foucault, 'Gözetleme ve Cezalandırma'da, Merquior'un deyişiyle 'insanoğlunu özgürleştirmeye ilişkin soylu ideallerin altında, yeni 'ahlak terimleri'[nin], geleneksel toplumlarda olduğundan çok daha büyük bir toplumsal denetim düzeyi sağlayacak biçimde tanımla[ndığını]' gösterir. Kısaca Aydınlanma 'nın özgürlük vaadi ya da ütopyası, düpedüz bir tahakküm, bir gözetleme ve cezalandırma mekanizması üretmiştir.”

Seminer ücreti: 200 YTL

Seminer Saati: 09:00 - 12:00 (Perşembe günü seminer 18:00 - 21:00 arasındadır.)

 

10 - 16 Eylül
Fotograf Atölyesi
Magnum Fotoğrafçıları ile Fotoğraf Atölyesi.

Atölye ücreti: 400 YTL

Atölye saati: 09:00 - 12:00