2012

ADATEPE TAŞMEKTEP 2012 YAZ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELER PROGRAMI

 

5 - 8 Temmuz
İklim Değişikliği, Gezegenin Son Durumu ve Küresel Aktivizm
Ömer Madra

Üst üste gelen ekolojik ve ekonomik kriz Tahrir’den Madrid’e Atina’dan Wall Street’e insanları yeniden sokaklara ve meydanlara döktü. İnsanlar hem kendileri hem de gelecek kuşaklar için başka bir dünyanın mümkün olup olmadığını her gün daha yüksek sesle sorguluyorlar.

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

12 - 15 Temmuz
Uzak Doğu Dinleri: Tarih, İnançlar, İbadetler
Kürşad Demirci

Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sikhizm, Taoizm ve Şintoizmin ortaya çıkışları, tarihsel süreçleri, kutsal metinleri, inançları ve ibadetleri.

Kaynaklar:
-Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Yayınları,İstanbul, 2005
-Korhan Kara, Hint Mitolojisi, Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2005
-Kürşad Demirci, Hinduizmin Kutsal Metinleri, İşaret Yayınları, İstanbul, 1990

Ayrıntılı bilgi için:
www.ilahiyat.marmara.edu.tr/sayfa/5523/akademik/akademik

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

Bu Seminer sırasında Cihangir Yoga'dan Gül Dirican “Yoga Kampı” yapacak. Uzak Doğu Dinleri Seminerine gelenler 4 gün için toplam 15TL ödeyerek bu kurslara katılabilirler.

 

19 - 22 Temmuz
Kaz Dağı Mitosları ve Antandros Kazıları
Yasemin Polat – Gürcan Polat

Antik Yunan Mitolojisi:
Tanrılar Dünyasını Tanıyalım! (Yasemin Polat)
Antik Yunan Tanrılar Dünyası'nın ortaya çıkışı, tanrı inancı, tanrı ve tanrıçaların nitelikleri, sembolleri, en önemli mitosları.

Kaz Dağı Mitosları (Yasemin Polat)
Antik Yunan Mitolojisinde Kaz Dağlarında geçen efsaneler, KAZ DAĞI veya İDA DAĞI, hangi isimle anılırsa anılsın onun güzelliği ve görkemi bugün olduğu gibi Antik Çağ insanlarını da etkilemiş olmalıydı. İşte bu nedenledir ki, Antik Çağ mitoslarında tanrıların mekânı olarak sıkça adı geçer.

Antandros Kazıları (Gürcan Polat)
Tanrıçalar arasında gerçekleşen dünyanın ilk güzellik yarışmasına (Hera, Aphrodite, Athena) ev sahipliği yapmış olan Antandros'un tarihi ve 2000 yılından beri çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaların sonuçları zengin görseller eşliğinde anlatılacaktır.

Kaynaklar:
-Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011
-Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980
-Gerhard Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ümit Öztürk), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1995
-Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, (Çev: Sema Rıfat), Simavi Yayınları, 1993

Ayrıntılı bilgi için :
www.antandros.org

www.arkeoloji.ege.edu.tr/KlasikWEB/Personel/ypolat.htm
www.arkeoloji.ege.edu.tr/KlasikWEB/Personel/gpolat.htm

Seminer ücreti: 350TL (Cumartesi günü kazı yerine gezi yapılacaktır. Ulaşım ve öğle yemeği ücrete dahildir)

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

26 - 29 Temmuz
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde Yemek Kültürü
Marianna Yerasimos

Evliya ve seyahatname ile tanışma, 15.-17. yüzyıl Osmanlı saray mutfağına genel bir bakış. Evliya'nın rehberliğinde 17. yüzyıl Osmanlı ve komşularının yemek kültürü.

Kaynaklar:
Marianna Yerasimos, (Yay.Haz. Füsun Kiper), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011
Marianna Yerasimos , 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2005

Bu seminer ile paralel etkinlik olarak “Ekmek Atölyesi” yapılacak. Geleneksel değirmenden gelen un, geleneksel ekşi maya da dahil olmak üzere farklı tür mayalar ile, köylerdeki odun fırınlarında ekmek pişireceğiz. Ekmek bağlamında yeme kültürü tartışacağız ve mutfak, hamur ve ekmek filmleri izleyeceğiz.
Seminere katılım (+) 20TL.

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

9 - 12 Ağustos
Geçmişin Uzun Gölgesi: Hafıza ve Hesaplaşma

Mithat Sancar

Her insanın ve her toplumun bir geçmişi e bu geçmişi ile bir ilişkisi vardır. Bireyler ve toplumlar ya geçmişlerini hesaba katarak onunla ilişkilerini karşılıklı etkileşim içinde kendileri biçimlendirirler ya da geçmiş kendisi harekete geçer, takip eder, bugünü işgal etmeye çalışır. Geçmişi görmezden gelme tutumunda diretildikçe, geçmişin bugün üzerindeki etkisi artar; bir süre sonra bugün, korkulan ve kaçılan geçmişin bir ürünü haline gelir. Geçmişe uysal bir hizmetkâr muamelesi yapmaya çok alışmıştık; onu istediğimiz zaman çağırır, istediğimiz gibi kullanır, işimiz bitince de karanlık odaya hapsederdik…
Dünyadaki somut örneklerden yola çıkarak “hafıza” ve “hesaplaşma”, edebiyat ve sinema alanından da örnekler ele alınarak tartışılacak.

Kaynak: Mithat Sancar, Geçmişle Hesaplaşma: Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010 (3. Baskı)

Ayrıntılı bilgi için: http://www.iletisim.com.tr/kitap/geçmişle-hesaplaşma-1331.aspx

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

6 - 9 Eylül
Türkiye Siyasetinde Liderler: İmaj İnşası ve Karizma
Nuran Yıldız

“Serbest piyasa mantığı içerisinde medyanın siyasi liderleri sunuş biçimiyle ticari ürünleri sunuş biçimi arasında bir fark olmadığı görülmekte. Ancak, kitle iletişim araçlarına "asılı" yaşamakla "lider olmak" arasında çok büyük ve önemli farklar bulunmakta.”

Kaynaklar:
-Nuran Yıldız, Tanklar ve Sözcükler, Alfa yayınları, 2007
-Nuran Yıldız, Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi, Liderler, İmajlar ve Medya, Phoenix Yayınevi, 2002.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.nuranyildiz.com/liderler_imajlar_medya.html
www.groupcsa.com
www.nuranyildiz.com

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

13 - 16 Eylül
21. Yüzyıldan Fotoğraf Okumaları
Kamil Fırat  - Orhan Alptürk

Herkesin fotoğraf çektiği ve bir anlamda "fotoğrafçı" olduğu bir zaman içindeyiz. Bu kadar yaygınlaşan bir alanda, birileri hala; "fotoğrafın semantiği", "fenomenolojik bağlamda fotoğraf", "yeni dil arayışları" gibi konularda konuşuyor. Konuşanlara katılmak isteyenler için...

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:30 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00