2013

ADATEPE TAŞMEKTEP 2013 YAZ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELER PROGRAMI

 

18 - 21 Temmuz
Şamanizm
Kürşad Demirci

Bozkır dinlerinin özellikleri, Animizmin uzantısı olarak şamanizm, Şamanizmin genel özellikleri, Türklerde şamanizm, Türklerde dinsel yapı, Şamanik dünya algısı, Şamanik ritüeller, Şamanik kozmoloji, Bir şaman nasıl yetişir?

Kaynaklar:
-Mircae Eliade,Şamanizm, İstanbul, 2010
-Harun Güngör,Türk Din Etnolojisi, İstanbul, 2012
-Mustafa Ünal ve Mustafa Argunşah, Harun Güngör Armağanı, İstanbul, 2012
-Fuzuli Bayat,Türk Kültüründe Kadın Şaman, İstanbul, 2010
-Wilhelm Rodlof, Türklük ve Şamanlık, İstanbul, 2010

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:00 - 21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00 - 12:00

 

25 - 28 Temmuz
Osmanlı Mutfağı ve Balık Kültürü
Marianna Yerasimos

Evliya ve seyahatname ile tanışma, 15.-17. yüzyıl Osmanlı saray mutfağına genel bir bakış. Evliya'nın rehberliğinde 17. yüzyıl Osmanlı ve komşularının yemek kültürü. Osmanlı mutfağı ve Saray’da balık yemekleri.

Kaynaklar:
-Marianna Yerasimos, (Yay.Haz. Füsun Kiper), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011
-Marianna Yerasimos, 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2005

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:00 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

1 - 4 Ağustos
Takılabilir Sanat Atölyesi
Burcu Büyükünal & Selen Özus

Antik çağlardan kalan takılara baktığımızda doğada bulunan taşlar, deniz kabukları, hayvan dişleri ve kemikleri gibi malzemelerle yapılmış işlerle karşılaşırız. Günümüzde çoğunlukla süslenme ile özdeşleştirilen takı bu işlevinin dışında simgesel anlamlar iletmek ve kötülüklerden korunmak gibi büyü amaçlı da kullanılırdı. Diğer bir kullanım amacı da aslında oldukça işlevseldi. Kumaşları birbirine tutturmak için yapılmış fibula (günümüzdeki adıyla çengelli iğne) ilk metal takı formlarından biri olarak bir ihtiyaçtan doğmuştu.

Biz takının çeşitliliğe sahip geçmişini unutmadan ve takıya sadece bir süslenme aracı olarak bakmadan işler üretiyoruz. Bu atölye çalışmasında da bakış açımızı katılımcılara aktarmayı ve onların belki de yabancı oldukları bu bakış açısını tanıyarak işler üretmelerini umuyoruz. Atölye süresince takıya atfedilmiş maddi değer kavramından kurtularak beş gün süreyle içinde yaşadığımız çevreye bakmaya, onu tanımaya, doğaya, köye ve Taşmektep’e ait malzemelerle takılabilir sanat eserleri üretmeye çalışacağız. Taşmektep’te geçirdiğimiz zamanı belgeleyecek olan işler üreteceğiz.
Atölyede kullanılacak aletler ve çeşitli birleştiriciler Taşmektep tarafından sağlanacaktır.
Atölyeye katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

Ayrıntılı Bilgi için:
www.burcubuyukunal.com
www.selenozus.com

Atölye ücreti: 350TL

Atölye Saatleri: Sabah 10:00 – 17:00 arasında

 

22 - 24 Ağustos
Alexandria Troas Antik kentine gezi ve 1. Binde Günlük Yaşam
Erhan Öztepe

Alexandria Troas Antik kentine gezi ve 1. Binde Günlük Yaşam

Seminer ücreti: 350TL (Cumartesi günü kazı yerine gezi yapılacaktır. Ulaşım ve öğle yemeği ücrete dahildir)

Seminer Saatleri: Perşembe 18:00 -21:00; Cuma: 09:00 - 12:00; Cumartesi: 09 00 Gezi için hareket

 

5 - 8 Eylül
Hurûfî Metinlerinin Klasik Türk Edebiyatı Tarihine Katkısı
Fatih Usluer

Hurufilik: Harf felsefeciliğinin temel dinamikleri, Hurufiliğin tarihi, Hurufilik nedir? Hurufilerin yaptıkları hesaplar, Hurufi şiirlerinin incelenmesi, Fazlullah-ı Hurufi'nin rüya tabirleri, Hurufi Metinleri ve şifreleri (Yazma eserler üzerinden tanıtım)

Kaynaklar:
-Abdülkadir Gölpınarlı, Hurufi Metinleri Kataloğu, Ankara, TTK
-Fatih Usluer, Hurufilik, İstanbul, Kabalcı Yayınları
-Fazlullah Esterabadi, (Haz.:Fatih Usluer), Cavidanname, İstanbul, Kabalcı Yayınları
-Shahzad Bashir, Fazlullah Esterabadi ve Hurufilik, İstanbul, Kitap Yayınevi
-Mustafa Ünver, Hurufilik ve Kuran : Nesimi Örneği, İstanbul, Fecr Yayınları

Ayrıntılı bilgi için http://etu.edu.tr/cv/fusluer

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:00 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

12 - 15 Eylül
Başlangıcından Günümüze Sanatlarda “Barış” ve “Adalet” Alegorisi
Zerrin İren Boynudelik – Kamil Fırat

Ortaçağ ve Rönesans dönemi Avrupa resminde her resmin bir hikayesi vardır ve her hikayenin de anlaşılmasını sağlayacak ipuçları olarak semboller, bu resimlerin içinde kolaylıkla bulunabilir. Soyut kavramların, ahlaki söylemler olarak ve toplumsal ahlaki düzenin sağlanmasına katkı sağlayacakları umularak görselleştirilmeye başlanmasıyla birlikte bu imgelerde görünenin altındakini kavramak da belli bir entelektüel birikim gerektirdiği için zorlaşmaya başlar. Yunanca ve Latince’de “göründüğünden başka türlü konuşmak” ya da “öteki anlatıcısı olan” olarak tanımlanan alegori, insan yaşantısına dair doğruların ve genellemelerin, soyut kavramların ve prensiplerin simgesel karakterler ve eylemler aracılığı ile sözel ya da resimsel olarak anlatılmasıdır. Alegoriler önce sözel sonra görseldir. Alegori bir anlatım tarzıdır. Burada okuyucu, dinleyici ya da izleyici görünüşün ötesindeki gizli, örtülü, üstü kapalı anlamı aramaya yöneltilir. Nesneler, kişiler, olaylar ya da kurgular göründüklerinden başka şeyleri temsil ederler ve bu alegorik ögeler çoğunlukla da ahlaki, dini, sosyal ya da politik vurgulardır.

Platon’a göre Kardinal erdemlerden olan Adalet erdemi diğer erdemlerin uyum içinde bulunabilmesi bakımından öncelikli bir öneme sahiptir. Adalet alegorisi, görsel alanda en çok örneği bulunan erdemdir. Ve çoğu zaman Barış alegorisi ile birlikte resmedilir.

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:00 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00

 

18 - 21 Eylül Ekmek Atölyesi ve Kışa Hazırlık
Adatepe Köy Sakinleri, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Adatepe Zeytinyağı Müzesi

Organik buğday ile ekmek yapacağız, yerel taş fırınlarda pişireceğiz, kışlık erzakımızı hazırlayacağız. Köy keçilerinin sütünden taze peynir ve yoğurt, meşhur Çanakkale domatesinden domates salçası, biber salçası, tarhana, erişte yapacağız.
Erzakımızı alıp eve gideceğiz. Atölye sırasında Buğday Derneği üyeleri ve Adatepeli kadınların bilgi ve deneyimlerinden yararlanacağız. Yiyecekler, besinlerin sağlıklı ortamlarda saklanması ve tüketilmesi gibi konularda sohbetler yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacağız.

Katılımcıların üretimlerini saklamaları için gereken kavanoz, kutu gibi malzemeler için harcamaları kendilerinin yapmasını bekliyoruz. Dileyenler bu malzemeleri getirebilir, ya da Cuma günü Küçükkuyu pazarında gerekli şeyleri bulabilir.
Zeytinyağı, Un, domates, biber, süt ve mayalar, erişte ve tarhana için gereken malzemeler Adatepe Zeytinyağları tarafından karşılanacaktır.

Atölye Saatleri: Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 09: 00-18:00.

Atölye ücreti: 50TL (Bu ücret atölyeye katkıda bulunan köy kadınları arasında paylaştırılacaktır).

 

26 - 29 Eylül
Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar: Kültürel ve Siyasi Etkileşimler
Bülent Bilmez

Balkan coğrafyası ve halklarının kısaca tanıtılmasıyla başlayacak olan bu derste, Balkanlar’da modernleşme ve ulus inşa süreçleri anlatılacak.

Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar deyince akla, ‘Osmanlı döneminde Balkanlar’ gelebilir ve Balkanların adeta Osmanlı İmparatorluğu’ndan farklı bir şeymiş gibi ele alınacağı düşünülebilir. Ancak bu derste Balkanlar’daki her bir ulus-devletin sadece Osmanlı’dan kopuşuna kadarki tarihi anlatılmayacak, Balkanlar’ın Osmanlı’nın ta kendisi olduğu anlayışıyla modern Balkanların tarihi Osmanlı’dan resmi kopuştan sonraki süreçle birlikte anlatılacak. Aslında sosyal, siyasi ve kültürel olarak küçük Osmanlı devletçilikleri olarak devam eden bu bağımsız devletlerin tarihi, Balkanlar’ın tamamen Osmanlı’nın kontrolünden çıktığı 1913’e kadar (Osmanlı ile ilişki içinde) anlatılacak.

Kaynaklar:
-Hupchick, Dennis P. & Cox, Harold E. 2001: The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, Palgrave Macmillan.
-Jelavic, Barbara 2006: Balkan Tarihi, Cilt I (18. ve 19. Yüzyıllar), İstanbul: Küre Yay.
-Sowards, Steven W.: BALKAN HISTORY (THE BALKANS IN THE 
AGE OF NATIONALISM), Original Location: http://www.lib.msu.edu/sowards/balkan/
-Todorova, Maria 2003: Balkanlar'ı Tahayyül Etmek, (Çev.: Dilek Şendil), İstanbul: İletişim.

Seminer ücreti: 250TL

Seminer Saatleri: Perşembe 18:00 -21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00- 12:00