2014

ADATEPE TAŞMEKTEP 2014 YAZ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELER PROGRAMI

 

10 - 13 Temmuz
Ritim Atölyesi: Hareket, Ses ve Ritmin Bedende Buluşması üzerine bir yolculuk….
Tugay Başar

Bedende hareketler ve seslerle oynayarak ritimle ilişkimizi nasıl geliştirebiliriz?
Bir ritmi oluştururken/çalarken, bedenimizi-zihnimizi bütünüyle sürece nasıl dahil edebiliriz?
Bunları yaparken dünyada sıklıkla kullanılmış ritimlerin yanında, usûllere de başvuracağız. Hareket ve ses üzerinde çalışırken ortaya çıkan ritimleri fark edecek, bir yandan da doğaçlamaya adım adım yaklaşacağız.
Bu atölyede bedenlerimizi enstrüman olarak kullanacağız. 4 gün sonunda, izlemeye gelenleri de katacağımız etkileşimli bir gösteri yapacağız.
Atölye 12-20 kişi ile sınırlıdır. Önceden bir enstrüman çalmış olmanız gerekmiyor. Eğer bir enstrüman getirirseniz çalışmanın bazı bölümlerine dahil edilebilir.
Atölye yetişkinler içindir.

Atölye ücreti: 300TL

Atölye saatleri: Perşembe: 18:00 - 21:00; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09 00- 12 00

 

17 - 20 Temmuz
İslam tarihinde heterodokslar, zındıklar, ve zındıklık
Kürşad Demirci

İslam tarihinin siyasal ve sosyal temelleri nelerdir?
İslamda geleneksel ve marjinal ekoller üzerine hangi tartışmalar yapılmıştır?
Heterodoks akımların ana kaynağı nedir? Gnostisizm.
İslamda marjinal gruplar, zencler, hürremiler ve diğerleri hakkında pek çok ayrıntı.

Okuma listesi:
Prof.Dr.Ahmet Yaşar Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
Melhem Chokr, İslam'ın Hicri İkinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar, Çev: Ayşe Meral,Anka Yayınları, İstanbul, 2002

Seminer ücreti: 300TL

Seminer saatleri: Perşembe:18:00 -20:30; Cuma, Cumartesi, Pazar: 10:00- 12:30

 

2 - 3 Ağustos
Sümerde başlayan bir aşk hikayesi: Temmuz ve İştar
Gönül Tekin

Sümer Uygarlığı’nda Temmuz ve İştar ile başlayan bir aşk hikayesi, Roma uygarlığına, 17. Yüzyıl İngiltere’sinde Shakespeare metinlerine ve Yakın Doğu edebiyatında Leyla ve Mecnun’a uzanıyor. Bu yolda olanların ayrıntıları…..

Ayrıntılı Bilgi için:
http://www.sabitfikir.com/fikrisabit/dunyanin-tek-ve-en-buyuk-hikayesinin-kesfedilisi
http://ottomanstudiesfoundation.academia.edu/GonulAlpayTekın 
http://www.itusozluk.com/goster.php/gönül+tekin

Seminer ücreti: 300TL

Seminer saatleri: Cumartesi 18 :00 – 20:00, Pazar: 10:00 - 12:00

 

28 - 31 Ağustos
B
eden ve giysi hakkında “her şey” üzerine bir Atölye
Çağla Ormanlar Ok, Sevinç Altan, Zerrin İren Boynudelik

Beden, onunla buluşan giysiler ve ne giyeceğimizin kararını veren moda üzerinden, teorik ve tarihsel bir okuma yapmayı hedeflediğimiz atölyede bir yandan aşağıdaki soruları tartışırken bir yandan da giysi yenileme/dönüştürme pratikleri yapacağız. Yeni sorular ve eski giysilerinizle gelin!
Bedenlerimiz giysi ile ne zaman buluştu?

Giysiler ile beden ilişkimiz nasıl kuruluyor?
Giysiler üzerinden tarihsel bir okuma yapmak mümkün mü?
Tüketici modaları nasıl belirleniyor?
Savaş, yoksulluk gibi koşulların yaratıcı çözümleri var mıydı?
Giyimin demokratikleşmesi: hazır giyim ve dikiş makinesi.
Haute couture ya da ikinci el giyim.
Kadın hakları hareketleri ve giyime yansıması.
Takım elbise / üniforma, başlıklar ve temsiliyetleri.
Özgürleşmenin sembolü olarak tişört ve pantolon.
Propaganda unsuru olarak moda.
Kumaş ve giyside renk simgeleri.
Bazı giyim parçalarının etimolojik anlamları ve terzilik terimlerinin kullanıldığı deyimler, atasözleri…
Sanat giysiye nasıl bakıyor? Sanat tarihinin başyapıtlarında insanlar nasıl giydirilmişti?
Politik duruşumuz ile giysi ve beden arasındaki ilişki nedir?
Toplumsal cinsiyet açısından giyim kuşam meselesine nasıl bakmalıyız?
Giysilerimiz çoğu zaman iktidar tarafından mı onaylanıyor?
Makbul kimliklerimizle güvenle dolaşmak.
Bir arzu, haz, statü, kimlik göstergesi olarak giyim kuşam.
Beden ile iktidar arasındaki ilişki; ihtiyaç yaratma, rıza üretme, hizaya sokma.
Bir tahakküm ilişkisi kurularak bedenlerimiz, kimliklerimiz toplumsal ve kültürel olarak nasıl inşa edilir?
Kültürel ve toplumsal düzenler insan bedenlerinin temsili sayesinde nasıl oluşturulur?
Normal ve onu kuran normlar dizisi nedir?
Erkek/kadın, normal/anormal, doğru/yanlış, güzel/çirkin gibi ikiliklerle inşa edilen kimlikler.
Muzır, ihlalci,” tuhaf “, “uygunsuz” giyim kuşamlar.
Cinsiyet normlarının dışında olmanın “bağları” olarak; trans erkekler, drag kingler ve transgenderlar tarafından kullanılan trans hayatların parçası bandajlar.

Atölye çalışması gün boyu sürecek. Dikiş makinesi, iplikler, makaslar, iğneler, mezuralar, mevcut. Dönüştürmek istediklerinizi, düğmelerinizi, boyamak istediğiniz giysilerinizi, desen çizeceğiniz T-shirtlerinizi yanınızda getirin……..


Meraklısına Okuma Listesi: 
-Moda Ve Gündemleri: Giyimde Sınıf, Cinsiyet ve Kimlik, Diane Crane , (çev. Özge Çelik ), Ayrıntı Yayınları, 2003
-Moda Ve Zihniyet, Fatma Barbarosoğlu, İz Yayıncılık, 2013
-Tekstil Ve Giyim Kuşamın Kültürel Tarihi, ZekiTez, Doruk Yayıncılık, 2009
-Gueer Tahayyül, (derleyen: Sibel Yardımcı - Özlem Güçlü), Sel Yayıncılık, 2013
-Toplumsalın Kıyısında Beden - Yaşar Çabuklu, Kanat Kitap, 2004
-Ten Ve Taş, Richard Sennett, Metis Yayınları, 2002
-Tüketim Toplumu, Jean Baudrillard, Ayrıntı Yayınları, 2002
-Kamusal Alan ve Güncel Sanat, Asu Aksoy- Eylem Öztürk (Yay. Haz.), Bilgi Üniv. Yay., İstanbul, 2006-2007
-Çağdaş Sanatta Sivil Oluşumlar ve İnisiyatifler, Levent Çalıkoğlu (Yay. Haz.), YKY, İstanbul, 2007
-Karşılıklı İlişki ve Yeryüzünde Olmaya Dair, Mika Hannula, Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları, Pelin Tan-Sezgin Boynik (Yay. Haz.), Bilgi Ünv. Yay., 2007, İstanbul, ss:55-67
-Yeni Tip Kamusal Sanat, Kamusal Pratikler ve Messhall, Zerrin İren Boynudelik-Işıl Eğrıkavuk, art-ist, Yıl:4, Sayı:6, Haziran 2007 ss:22-31
-"Yeni Tip Kamusal Sanat Üzerine Bir Söyleşi", Zerrin İren Boynudelik- Işıl Eğrıkavuk, Sanat Dünyamız, Vol: 97, Winter, İstanbul ,2006 , ss:219-225
-“Kamusal Pratikler ve Temporary Service", Zerrin İren Boynudelik- Işıl Eğrıkavuk, Arredamento, Vol:100+93, July-August, İstanbul, 2006, ss:116-120
-"Yeni Tip Kamusal Sanat" Zerrin İren Boynudelik, Çağdaş Sanat Konuşmaları, YKY, İstanbul, 2005, ss:161-185

İndirilebilir Makaleler:
-Giyim Kuşam Modaları: 'Püsküllü Bela'dan Şapkaya 1923-1940. Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen iki yıl sonra 26 Ağustos 1925'de İnebolu Türkocağı'nda yaptığı bir konuşma Türkiye'de giyim tarzında yeni bir dönem başlattı........ (Çağla Ormanlar -Ok-, 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan, Tarih Vakfı "Bilanço 98" Yayın Projesi, Haziran 1999, s.43-91)
-Toplum ile işbirliği içindeki Sanatın/sanatçının tanımı nedir? Bu işbirliğinin belirli bir yapısı var mıdır? (”Yeni Tip Kamusal Sanat Üzerine Bir Söyleşi”, Sanat Dünyamız, 97, Kış, İstanbul, 219-225, 2006,)
- Zerrin İren Boynudelik ve Chicago'dan Işıl Eğrikavuk kamu ile birlikte sanat yapma üzerine gerçekleştirdikleri daha önceki bir konuşmalarını örnekler, özellikle de Temporary Services'in işleri üzerinden ilerleyen bu tartışma ile sürdürüyorlar. (“Kamusal Sanat Pratikleri ve Temporary Service”, Arredamento, 2006/07-08, İstanbul, 116-120)

Atölye ücreti: 200TL

Atölye saatleri: 10:00 – 17:00 

 

4 - 7 Eylül
Ekmek atölyesi ve kışa hazırlık

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Bayramiç Yeniköy Kazdağları Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği ve Adatepe Köylüleri

Bayramiç’den gelen organik buğday ile ekmek yapacağız, yerel taş fırınlarda pişireceğiz,
Kazdağlarında dolaşan köy keçilerinin sütünü şirden ile mayalayacağız,
Meşhur Çanakkale tarla domatesinden domates salçası kaynatacağız,
Ayrıca Adatepeli kadınlar ile birlikte biber salçası, erişte ve tarhana pişireceğiz.
Köylümüz Burhan şarap hakkında konuşacak ve birlikte şarap yapacağız.
Mustafa turşunun sırlarını gösterecek.

Katılımcıların üretimlerini saklamaları için gereken kavanoz, kutu, bez torba gibi malzemeleri kendileri getirebilir. Ya da Taşmektep’de hazırlanmış olan Adatepe’li kadınların diktiği bez çanta içinde erişte ve tarhana için 2 adet bez torba, domates salçası için ½ kglık cam kavanoz, biber salçası için 250gr’lık cam kavanoz, kurulama bezinden oluşan seti 50TL karşılığında satın alıp kadın emeğine katkıda bulunabilirler. Cuma günü Küçükkuyu pazarından benzeri malzemeleri ve turşu yapımı için gerekenleri almak da mümkündür.

Atölye ücreti: 300TL

Atölye Saatleri: Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 09:00- 18:00

 

ADATEPE TAŞMEKTEP’DE FİLM GECELERİ

9 Temmuz’dan itibaren her Çarşamba saat 21 00’de yazlık sinemada buluşalım.
Yerli yabancı pek çok film arasından birlikte seçim yapalım. Çekirdek çitleyelim, çay içelim, bazen gülüp bazen de ağlayalım…….

Film gösterimleri ücretsizdir.