2015

ADATEPE TAŞMEKTEP 2015 YAZ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELER PROGRAMI

 

2 - 5 Temmuz
Ezilenlerin Tiyatrosu'ndan Ezilenlerin Estetiği'ne Atölye Çalışması
Kolaylaştırıcılar: Aylin Vartanyan, Ebru Gökdağ, Jale Karabekir

Ezilenlerin Estetiği Ezilenlerin Tiyatrosu’nun kurucusu Augusto Boal’ın 2000’li yıllarda geliştirdiği yeni bir sanatsal ifade ve yaratım yöntemidir.
Ezilenlerin Estetiği sanatlar arası bir çalışma yöntemidir. Tiyatroya ve performansa olduğu gibi, resim, heykel, müzik, edebiyat, dans, fotoğraf gibi sanatın tüm dallarına odaklanır.
Ezilenlerin Estetiği’nde amaç, sistemlerin insanlar üzerinde kurduğu baskı ve hakimiyete karşı yaratıcı bir mücadele alanı açmaktır. Bu anlamda Ezilenlerin Estetiği yaklaşımı katılımcıları sanat yoluyla canlandırarak kendi özgürleşme yollarını araştırma alanı açar. Bilginin, kültürün ve sanatın yaratıcı ve eleştirel üretimidir.
Ezilenlerin Estetiği atölye çalışmasında katılımcılarla birlikte Adatepe-Taşmektep’te doğayla iç içe performans, tiyatro ve sanat yolculuğuna çıkacağız.
Katılımcıların Ezilenlerin Tiyatrosu bilgi ve pratiği ön koşul değildir. Arzu eden herkes katılabilir. Ezilenlerin Tiyatrosu ile ilgili kitap ve yayınları okuyarak bir ön bilgi edinebilirsiniz. Her türlü temiz çer çöp, kumaş, kağıt, nesne ve materyal, aksesuar, boya, fırça vb., müzik yapılabilmesi için ses çıkaran aletler veya müzik aleti getirmenizi tavsiye ederiz.

Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi-Türkiye (CTO-Turkey)
Ezilenlerin Tiyatrosu Brezilyalı tiyatro insanı Augusto Boal’ın geliştirdiği, tiyatronun sosyal, toplumsal ve kültürel dönüşüm için bir araç olarak kullanıldığı katılımcı ve interaktif bir politik tiyatro tekniğidir. 2009 yılında kurulan Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi-Türkiye’nin amacı, bünyesinde barındırdığı alanın Türkiye ve dünyadaki en iyi isimleriyle Ezilenlerin Tiyatrosu tekniklerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak, bu tekniği öğrenmek ve uygulamak isteyenler için güvenli bir paylaşım alanı yaratmaktır.

Program en az 12 kişi ile başlayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: T: 0212 245 21 09; Eezilenlerintiyatrosumerkezi@gmail.com ;   https://ezilenlerintiyatrosu.wordpress.com/  F: https://www.facebook.com/etturkiye/

Atölye ücreti: 350TL

Atölye saatleri: Perşembe: 18:00 - 20:30; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:30- 13:00

 

9 - 12 Temmuz
Bitki Mitleri
Güneşin Aydemir

Kutsal metinlerden efsanelere, masallardan mitlere pek çok yerde karşılaştığımız, insanlığın sofrasını renklendiren, esenlik katan bitkilerin hikayelerine düş gibi bir yolculuk.
Ekmeğin ham madesi buğday, cennetin ateşi nar, doğurganlığın simgeleri üzüm ve incirin hikayelerini dinleyeceğiz, ambarımızda kalan son ürünlerle bir aşure kaynatacağız.

Seminer ücreti: 350TL

Seminer saatleri: Perşembe: 18:00 - 20:30, Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00 - 12:00

 

23 - 26 Temmuz
Mezopotamya (Sümer, Asur, Babil) ve Anadolu Dinleri (Hititler)
Kürşad Demirci

Mezopotamya uygarlıklarında, Sümer, Asur, Babil'de ve Anadolu'da Hititler'de insanlar nelere inandı, hangi mitosları yarattı, inançlarını nasıl sembolleştirdi ve ritüellerini nasıl icra etti?

Seminer ücreti: 350TL

Seminer saatleri: Perşembe: 18:00 - 20:30 ; Cuma, Cumartesi, Pazar :10:00 - 12:30

 

30 Temmuz - 2 Ağustos
Bir Kitap Nasıl Yapılır? Yazarın zihninden matbaaya giden uzun yol…
Mehmet Ulusel

Bir yazarın zihninde oluşan "kitap" fikri hangi süreçlerden geçerek matbaaya gelir ve kağıt üzerine yansır? Neden bazı kitapları severiz bazılarını sevmeyiz? Kitap dediğimiz nesneyi oluşturan kağıt, cilt, yazı karakteri, en genelde tasarım, tarih içinde nasıl değişiklikler göstermiştir? "Güzel Kitap" var mıdır? Sanatçı kitapları nasıl olur? Kitap ciltleri neden önemlidir? Bir kitap yapma sürecinde sık yapılan yanlışlar nelerdir? Kitap basımında teknolojide neler değişti? Malzeme ve tasarıma dair "iyi" ve "kötü" örnekler üzerinden tartışma yapılacak bu atölyede ilk aşamasından başlayarak katılanlarla birlikte "bir kitap" yapmaya karar verilecek ve matbaaya gidene kadarki süreç çalışılacak.

Atölye ücreti: 350TL.

Atölye saatleri: Perşembe: 18:00 - 20:30; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00 - 12:00

 

6 - 9 Ağustos
Senaryo Yazımı
Turgut Yasalar

Atölye ücreti: 350TL

Atölye saatleri: Perşembe: 18:00 - 20:30; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00 - 12:00

 

13 - 16 Ağustos
İki Küreselleşme Dalgası İçinde Ortadoğu

Murat Dağlı

Bu seminerin amacı Ortadoğu tarihini sadece kronolojik bir siyasi tarih ya da diplomasi tarihi anlatısı olarak sunmak değil. Kronolojik bir sıra izlemekle beraber bu seminerin amacı Ortadoğu’da toplumların, sınıfların siyasi tercihlerini, ve bireylerin hayatlarını hangi koşullar altında şekillendirdiklerini anlamaya yardımcı olacak belli başlı dönüm noktalarını, ekonomi politikalarını ve kurumları tartışmak. Bunu yaparken de Ortadoğu’daki toplumsal oluşumları hiçbir yere benzemeyen, dinamikleri kendinden menkul bir şiddet coğrafyası olarak anlatmak yerine bölgesel ve global dinamiklerin birbirini nasıl etkilediğini gösterebilmek. Kısacası, sonuçları başından belli olan bir anlatı yerine Ortadoğu’yu düşünürken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair bazı ipuçları sunmak.

Bu doğrultuda tartışılacak konular:
Ortadoğu’nun jeo-stratejik bir kavram olarak nasıl ortaya çıktığı ve zamanla bu kavramın nasıl değiştiği (kendisini yüzyıllarca böyle tanımlamamış bir coğrafyanın nerenin doğusu ya da ortası olduğu 19. ve 20. yüzyılın değişen global dinamikleri ile yakından ilişkilidir), 19. yüzyılın ilk globalleşme dalgasının bölge üzerindeki etkileri, Mısır’ın siyasi ve ekonomik dönüşümünün bölgedeki etkileri (bugün Mısır’da olanlar pamuğun tarihinden bağımsız düşünülebilir mi?), Osmanlı ve İran’daki anayasal hareketler (modernleşme hareketlerini sadece Osmanlı’ya özgü saymak acaba doğru mudur?), Sömürgeciliğin etkileri (sadece İngiltere ya da Fransa mı? Siyonizm sömürgeci bir hareket olarak düşünülebilir mi?), Filistin’de İngiliz mandasının bölge için ne tür bir kurumsal altyapı oluşturduğu, 1936-1939 Filistin’deki köylü ayaklanmaları (belki de bu ayaklanmanın kaderi 1948’deki büyük felaketin en önemli nedenlerinden biridir), Bağımsız hareketleri, Arap Soğuk Savaşı (2. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu dünyada Ortadoğu’nun Soğuk Savaşının dinamikleri nelerdir?), Suriye-Irak-Mısır'da izlenen ekonomi politikalarının kimleri, neden ve nasıl güçlendirdiği (1960 ve 70’lerin ekonomi politiği bugünü anlamak için nasıl bir çerçeve sunabilir?), 1953 Musaddık darbesinin ne derece önemli olduğu (İran 20. yüzyılda bölgenin aslında en önemli stratejik merkezi midir? Musaddık’a yapılan CIA darbesi 20. yüzyıl Ortadoğu tarihinin en önemli dönüm noktası mıdır?), Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kuruluşu (FKÖ Filistinlilerce kurulmadı, peki neden ve nasıl bu toplumun en önemli sözcüsü oldu? Bu özelliğini nasıl yitirdi?), 1973 petrol krizi (sadece bölge değil, global ekonomi üzerindeki etkileri), İran Devrimi (gerçekten gerici bir hareket midir?), 1980’lerden sonra izlenen piyasa merkezli ekonomi politikalarının etkileri (devletlerin, iktidardaki sınıfların, kısacası siyasetin yapısını değiştirdi mi?).

Meraklısına ek kaynak:
William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı (2008)
Roger Owen, Şevket Pamuk, 20.Yüzyılda Ortadoğu Ekonomiler Tarihi, Sabancı Üniversitesi Yayınları, (2002)

Seminer ücreti: 350TL

Seminer saatleri: 09:00 - 12:00

 

13 - 16 Ağustos
Osmanlı'da Mimari, Sanat ve Kültür

Tarkan Okçuoğlu

Geniş bir imparatorluk coğrafyasında, siyaset, hiyerarşi ve güç dengeleri çerçevesinde Osmanlı kültürüne mimari, resimli tarih; minyatürler, duvar resimleri ve diğer sanat dalları, yaşam biçimleri, gelenek ve görenekler üzerinden bakmak, dönem ve üsluplar üzerine genel çerçevesi ile bilgi edinmek, aynı dönemlerin farklı sanatsal yaklaşımları ile karşılaştırmalar yapmak.

Meraklısına ek kaynaklar:
Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, Yem Yayınları, İstanbul 2007.
Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatı, YKY, İstanbul 2004.
Gülru Necipoğlu, Mimar Sinan-Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimari Kültür, Bilgi Yayınları, İstanbul 2013.
Filiz Çağman, Günsel Renda, Serpil Bağcı, Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Adana 2008.
Halil İnalcık, Günsel Renda, Osmanlı Kültürü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Adana 2009.

Seminer ücreti: 350TL

Seminer saatleri: 18:00 - 20:30

 

20 - 23 Ağustos
Kurguya Giriş

Bora Şençalar

Gittikçe küçülen, neredeyse ceplere ve hatta cep telefonlarına giren video kayıt cihalarımızla dakikalarca süren görüntüleri kaydediyoruz. Bu kayıtlar zaman içinde öylesine üst üste birikiyor ki, bu ham maddenin altından kalkamayacağımız için silip geçiyor, kameralarımızı yeni görüntüleri kaydetmek üzere başka açılara çeviriyoruz. Bu görüntüleri kısa ama daha anlamlı birer küçük film haline getirmeyi istemez misiniz?
Basit bilgisayar programları ile bunları nasıl yapabiliriz?
Not: Katılımcıların temel düzeyde bilgisayar kullanıyor olması yeterlidir. Varsa taşınabilir bilgisayarınızı yanınızda getirin. Kurgu için kullanılacak temel program Final Cut olacaktır. Kendi bilgisayarınızda pratik yapmak istiyorsanız bu programı yüklemiş olmanızı tavsiye ederiz.

Atölye ücreti: 350TL

Atölye saatleri: Perşembe: 18:00 - 20:30; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00 - 12:00

 

 

27 - 30 Ağustos
Beden ve Onu Kuşatan Her Şey Hakkında: giysi, moda, ekoloji, sanat atölye çalışması...

Kolaylaştırıcılar: Sevinç Altan, Çağla Ormanlar Ok, Güneşin Aydemir, Zerrin İren Boynudelik

Beden ve kimlik ve kimlik politikaları bağlamında giyim ve moda endüstrisi, ekolojik kılık kıyafet ve tüketim alışkanlıkları, sanatta kimlik ve giysi meselesinin nasıl ele alındığı ve bunun bir sanat pratiği olup olamayacağı üzerine ucu açık bir tartışma ve uygulama atölyesi.

Atölye ücreti: 350TL

Atölye saatleri: 09:00 - 12:00

 

3 - 6 Eylül
Müzik ve Fizik

Tahir Aydoğdu

Birbiri ile bir bağlantısı yokmuş gibi görünen iki olgu üzerinden, müzik ve fizik tartışması ve TRT Ankara Radyosu Kanun Sanatçısı Tahir Aydoğdu'dan tadına doyulmaz dinletiler.

Atölye ücreti: 350TL

Atölye saatleri: 16:00 -19:00

 

4 - 6 Eylül
Dostları Hilmi Yavuz ile buluşuyor: 
"Edebiyat ve Herşey" Üzerine Sohbet
Hilmi Yavuz

Hilmi Yavuz'un 79. yaşını, edebiyat ve diğer "herşey" üzerine tanıklıkları ve yorumlarını dinleyerek kutlayacağız.

Etkinlik ücretsizdir

Sohbet saatleri: 10:00 - 12:00

 

10 - 13 Eylül
Fotoğrafın Fenomenolojisi

Kamil Fırat

Seminer ücreti: 350TL

Seminer saatleri: Perşembe 18:00 - 20:30; Cuma, Cumartesi, Pazar: 09:00 - 12:00

 

17 - 20 Eylül
Kışa Hazırlık

Mustafa Çakılcıoğlu yönetiminde, Adatepe'de bu işi gündelik hayatlarının sıradan bir parçası haline getirmiş kadınlar ile birlikte kışlık erzakların hazırlanması, erişte, tarhana, salça, turşu, peynir ve ekmek yapmanın püf noktaları.

Atölye ücreti: 350TL

Atölye 09:30'da başlar, o günün işleri bitene kadar sürer