A. ÇAĞRI BAŞKURT

< Geri

Çağrı Başkurt 

 

16 - 17 Nisan 2022

Topkapı Sarayı: Devletin Evi (Enderun-ı Hümayun)

Topkapı Sarayı: Padişahın Evi (Harem-i Hümayun) 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlamış, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “351 Numaralı Sadaret Teşrifat Defteri Işığında Osmanlı Payitahtında İcra Edilen Törenler (H. 1105- 1221/M.1693- 1806)” adlı teziyle vermiştir. İhtisaslaşma alanı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olup, Osmanlı Sarayı merkezli çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda teşrîfât (protokol) başta olmak üzere giyim-kuşam, yemek kültürü ve minyatürlü eserler üzerine çalışmaktadır. Hâlihazırda Çırağan Sarayı’nın tarih ve sanat danışmanlığını yürütmekte, ihtisas alanlarında danışmanlık ve küraörlük işlerini de üstlenmektedir.

Yayınlanmış kitapları:

A. Çağrı Başkurt – Kaan Doğan, Tâcîzâde Cafer Çelebi ve Mahrûse-i İstanbul Fetihnâmesi, Libra Kitap, İstanbul 2020

A. Çağrı Başkurt, Vallâhî Canım Ben Rumeli Beylerbeyiyim! Kara Mehmed Paşa ve Viyana Elçiliği (1665), Libra Kitap, İstanbul 2020

Nurhan Atasoy, Naci Görür, Celal Şengör, A. Çağrı Başkurt, Mehmed Burhan Topsöğüt, Tarihi ve Çevresiyle Yalova Termal Kaplıcaları, Ed. A. Çağrı Başkurt, İstanbul 2020

A. Çağrı Başkurt, Musavver Süferâ. Münîf Paşa’nın İran Risâlesi Tahran 1874, Libra Kitap, İstanbul 2020

A. Çağrı Başkurt, Haydar Reis of Galata (Nigari). The First Naval Captain Painter of the Ottoman Empire and his Gazavatname (H.961 / A.D. 1553). Dürer-i Derya (Pearls of the Sea), The Ottoman Studies Foundation, Department of Near Eastern Languages and Civilizations at Harvard University 2020

A. Çağrı Başkurt, Kadın-Erkek & Karı-Koca, Cinius Yay., İstanbul 2021
A. Çağrı Başkurt, Biniş ve Göç-i Hümâyûnları Teşrîfâtı, Libra 2021
A. Çağrı Başkurt, Teşrîfât Defteri (H.1105-1221/M.1693-1806), Libra 2021 (baskı sürecinde)

Ayrıca ihtisas alanında yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.

< Geri