AYLİN VARTANYAN

< Geri

2 - 5 Temmuz 2015  Ezilenlerin Tiyatrosu'ndan Ezilenlerin Estetiği'ne Atölye Çalışması

Columbia Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. European Graduate School’da Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 1994 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2006 yılından beri B.Ü. Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin aktif bir üyesi olarak konferanslar organize etmekte, eğitim malzemeleri hazırlamakta, öğrenciler, eğitmenler, danışmanlar, STK çalışanları ve gençlerle çatışmaları dışavurumcu sanat ve Augusto Boal’ın Ezilenlerin Tiyatrosu yaklaşımlarıyla dönüştürme üzerine atölyeler yapmaktadır.

< Geri