FEYZAN GÖHER

< Geri

 

 

Feyzan Göher2

 

28 Nisan 2022 Sibirya ve Orta Türkistan'dan Hikayeleri ile Sıra dışı Çalgılar 

Prof. Dr. Feyzan Göher 

İstanbul’da doğan Göher, ilk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladı. 1996 yılında Niğde Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Programını kazandı ve 2000 yılında bölüm, fakülte ve üniversite birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Programı’nda açılan yüksek lisans sınavını kazandı ve 2002 yılında Prof. Gül Çimen danışmanlığında sürdürdüğü eğitimini tamamlayarak aynı kurumda doktora eğimine başladı. 2006 yılında Prof. Dr. M. Cihat Can danışmanlığında sürdürdüğü doktora eğitimini tamamladı. 2006 yılında Niğde Üniversitesi’ne, 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na yardımcı doçent kadrosuyla atandı. Müzik tarihi çalışmalarını daha sağlam bir temele oturtabilmek amacıyla, 2011 yılında Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde açılan yüksek lisans sınavını birincilikle kazanarak ikinci yüksek lisans eğitimini almaya başladı. 2012 yılında müzikoloji alanında doçentlik sınavını kazandı. 2013 yılında Doç. Dr. Sefer Solmaz danışmanlığında sürdürdüğü ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Niğde Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı’na kurucu müdür göreviyle atandı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi bünyesindeki Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda açılan doktora sınavını birincilikle kazandı. 2017 yılında müzikoloji alanında profesör kadrosuna atandı. 2018 yılında Prof. Dr. Saadettin Gömeç danışmanlığında sürdürdüğü ikinci doktora eğitimini tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TMDK Müzikoloji ABD’da öğretim üyeliği görevine devam eden Göher, İngiltere Londra Üniversitesi, İtalya Padova Üniversitesi, İrlanda Limerick Üniversitesi, Makedonya Goce Delcev Üniversitesi, Saha (Yakutistan) Federal Üniversitesi, Tuva İnsan Bilimleri ve Uygulamalı Sosyoekonomik Araştırmalar Enstitüsü ve Hakasya Cumhuriyeti Filarmoni Orkestrası’nda akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmuş; yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda bildiri sunmuş; tarihsel ve kültürel müzikoloji alanlarında kitaplar ve makaleler yayınlamıştır)

 

< Geri