İLBER ORTAYLI

< Geri

15 - 17 Ağustos 2003 Osmanlı Toplumunda Günlük Hayat

26  - 31 Ağustos 2002 Roma İmparatorluğundan Osmanlı'ya Cumhuriyet'in Kültür Mirası
Mete Tunçay - İlber Ortaylı

3 Eylül-8 Eylül 2001 Osmanlı Toplumunda Dini Cemaatler

3 - 9 Eylül 2000 İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı ve Batılılaşma

 

1947 yılında doğdu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Chicago Üniversitesi’nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışması ile doçent oldu. Viyana, Berlin, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği ile birlikte seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. Yüzyılı ve Rusya tarihi ile ilgili makaleler yayınladı.

Türkiye İdare Tarihi, Osmanlı Kadısı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı araştırma eserleri, Gelenekten Geleceğe, İstanbul’dan Sayfalar denemeleri, Studies on Ottoman Transformation Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi ve Sosyal Değişim makale derlemeleridir.

1989 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. İlber Ortaylı Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. İlber Ortaylı 2001-2002 öğretim yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

< Geri