KÜRŞAD DEMİRCİ

< Geri

Kürşad Demirci

1987’de İstanbul Üniversitesi ön Asya arkeolojisi bölümünü bitirdi. Ayni yıl Marmara Üniversitesi dinler tarihi bölümüne asistan oldu. Bu bölümde Hinduizm’in Kutsal Kitapları adıyla yüksek lisansını yaptı. 1995 yılında çivi yazılı metinler ve Tevrat’ta yaratılış başlığıyla doktora tezini verdi.  Aynı fakültede doçent ve profesör oldu. Dinler tarihinin meseleleri, Yahudi kabalacalığı, eski Mezopotamya dinlerine giriş, Hint kutsal kitapları, Ortodoksluğun teolojisi, Nesturî Hristiyanlık, Yahudiliğin diğer dinlere bakışı, dinlerin dejenerasyonu, atalar kültü-animizm adlarıyla telif kitapları; İngilizceden on tercüme kitabı, yerli- yabancı akademik endeksli yayınlar arasında çıkan 75 makalesi bulunmaktadır. TRT belgeselde gösterilen 13 bölümden oluşan Medeniyet Kâşifleri adlı belgeselin sunuculuğunu ve danışmanlığını yaptı. Halen dört ayrı belgesel projesinde danışmanlık ve sunuculuk yapmaktadır. Çalışma alanı genel dinler tarihi olup uzmanlık sahası Yahudilik ve eski Mezopotamya dinleridir. 

Kürşad Demirci Adatepe Taşmektep'te

Mayıs 2021 Mitoslar, Ritüeller ve Arketipler: Bilinçaltının Karanlık Üçlüsü - Kürşad Demirci (hazırlanmakta)

25 - 28 Temmuz 2019 Dinler Tarihine Giriş ve Antik Dinler

26 - 29 Temmuz 2018 Eski Yakın Doğu'da "Ana Tanrıça" Kültünün Gelişimi: Magna Mater'den Urfalı Atargatis'e ...

13 - 16 Temmuz 2017 Amerikan Kültürünün Temeli “Püritenizm”

28 – 31 Temmuz 2016 Avrupa Uygarlığı’nın Oluşumunda Din Savaşlarının Rolü

23 - 26 Temmuz 2015 Mezopotamya (Sümer, Asur, Babil) ve Anadolu Dinleri (Hititler)

17 - 20 Temmuz 2014 İslam tarihinde heterodokslar, zındıklar, ve zındıklık

18 - 21 Temmuz 2013 Şamanizm

12 - 15 Temmuz 2012 Uzak Doğu Dinleri: Tarih, İnançlar, İbadetler

14 - 17 Temmuz 2011 İslam Tarihi ve Uygarlığı

15 - 18 Temmuz 2010 Mukayeseli Dinler Tarihi

< Geri