MEHMET GENÇ

< Geri

12 - 15 Temmuz 2007 Tarih Söyleşileri
Mete Tunçay – Mehmet Genç

22 - 27 Temmuz 2002 Osmanlı Döneminde Devlet-Ekonomi İlişkisi

1934'de Artvin Arhavi'de doğdu. Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'de, A.Ü. Siyasal Blgiler Fakültesi'ni 1958'de bitirdi.

Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960'da girdiği İ.Ü.- İktisat Fakültesi- Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde İktisat tarihi asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı. 1983-1999'da öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde İktisat Tarihi ve Tarih Metodolojisi dersleri verdi. 1999'da emekli oldu.

Halen aynı fakültede İktisat Tarihi dersleri vermeye devam etmektedir. Ayrıca, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü'nde Yüksek lisans ve Doktora sınıfında Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri ile İ.T.Ü.'de İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde Osmanlı İktisat Tarihi dersleri vermektedir.

< Geri