METE TUNÇAY

< Geri

12 - 15 Temmuz 2007 Tarih Söyleşileri  / Mete Tunçay – Mehmet Genç

5 - 7 Ağustos 2005 İnsanlık Nereden Nereye?..

26  - 31 Ağustos 2002 Roma İmparatorluğundan Osmanlı'ya Cumhuriyet'in Kültür Mirası
Mete Tunçay - İlber Ortaylı

27 Ağustos - 1 Eylül 2001 Kültür Tarihi ve Tarihçiliği Üstüne

1936 yılında İstanbul'da doğdu. 1958'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1961'de siyasal bilimlerden doktorasını veren Tunçay, 1966'da Siyasal Teoriler üzerine hazırladığı teziyle doçent oldu.

1983'de 1402 sayılı yasayla üniversiteden uzaklaştırılan Mete Tunçay bu tarihten sonra 10 yıl süreyle aylık Tarih ve Toplum dergisini yönetti.

Tunçay'ın Türkiye'de Sol Akımlar I (1908 - 1925) (1. Baskı Bilgi yayınevi, 1967; 3. Baskı BDS yayınları, 1991), Türkiye'de sol Akımlar II (1925 - 1936) (BDS Yayınları, 1992) ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması (1. Baskı Yurt Yayınları; 2. Baskı Cem yayınları) adlı kitapları bulunmaktadır.

Mete Tunçay, Bilgi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanıdır

< Geri