ÖMER LAÇİNER

< Geri

12 - 15 Ağustos 2010 Humeyni Öncesi ve Sonrası İran ve Türkiye - İran İlişkileri

24 - 26 Temmuz 2009 Bir Dönüm Noktası Olarak 70'li Yıllar

7 - 10 Ağustos 2008 Tarihin aynasında/ Zamanın süzgecinde Komünist Manifesto.

1966 yılında Kara Harp Okulu’ndan dan mezun oldu. 1971'de silahlı kuvvetler içinde bir sosyalist siyasi örgüte katıldığı gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldı ve üç yıl hapis yattı. 1975’de Murat Belge ile birlikte aylık sosyalist kültür dergisi Birikim'i yayımlamaya başladı. 1980 öncesinde Birikim dergisi çevresinde oluşan bir gençlik grubunun önderi olarak tanındı. Birikim dergisinde Sovyet ve Çin Komünist Partilerinin güdümüne karşı çıkan, buna karşılık "ulusalcı" söylemlere de taviz vermeyen bir Marksist çizgiyi savundu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yurt dışına giderek bir süre Fransa'da yaşadı. 1989 'da Türkiye'ye dönerek yeniden Birikim dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ömer_Laçiner)


Kitapları: Henüz Vakit Varken:Kürt Meselesi, Sosyalizmi Yeniden Düşünmek 1,Sosyalizmin Bunalımı:Ne Yapmalıydık, Sosyalizmi Yeniden Düşünmek 2,Sosyalizmde Devrim, Kışladan Anayasaya Ordu: Siyasi Kültürde TSK'nın Yeri(Ortak Kitap), Yoksulluk Haleri, Türkiye'de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri(Ortak Kitap), Yeni Bir Sol İçin Tahayyül, Birikimden Seçmeler 1(Ortak Kitap),Bir Zamanlar Ermeniler Vardı!...(Ortak Kitap), Geleceğin Solu Solun Geleceği(Ortak Kitap), Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne(Ortak Kitap), Dünün ve Bugünün Defterleri Türkiye Sorunları Dizisi 6 / 2 1988 Yıllığı(Ortak Kitap), İşçi Sınıfının Öncü Rolü Teknoloji ve İşçi Sınıfında Değişim(Ortak Kitap), Tarihin Sonu mu?(Ortak Kitap)
Çevirileri: Marx`ın Felsefesi, Marx`ın Sosyolojisi

< Geri