SERHAN ADA

< Geri

4 - 5 Eylül 2009 ÖNERMELER I / Atölye Çalışması
Değişen Dünya Düzeninde Sanatın İçeriği Ne Olacak?
Ferhat Özgür / Serhan Ada (İstanbul Bilgi Üniversitesi) / Zerrin İren B. (YTÜ) / Feyyaz Yaman (Karşı Sanat) / Kamil Fırat (MSÜ)
 

Saint-Joseph Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. 1979-1984 yıllarında aynı üniversitede araştırma görevlisi. Daha sonra ,özel sektörde üst düzey yönetici ve pazarlama yöneticisi olarak (marka, ürün, tasarım ve uluslararası dağıtım alanlarında) çalıştı. 1997’den beri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (lisans) Bölüm Başkanı. Aynı üniversitede 1999’da, Domus Academy - Milano işbirliğiyle kurulan ve lisansüstü düzeyde eğitim veren Tasarım Kültürü ve Yönetimi (sertifika) programının da Direktörü. (http://www.bilgi.edu.tr/pages/faculties)

< Geri