UĞUR TANYELİ

< Geri

9  - 11 Temmuz 2004 Türkiye'de Kentlinin Modernleşmesi: 18. Yüzyıldan 1950'lere İstanbul 

1952'de Ankara'da doğdu. 1976 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl aynı kurumun Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde asistanlık görevine başladı. 1982 Mayıs'ında istifa ederek, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'na geçti. 1989-90 ders yılında ABD'de University of Michigan'da konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1992'de Anadolu Üniversitesi'nde doçent kadrosuna atandı. 1998 Ağustos'undan bu yana profesör unvanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Yayınlanmış üç kitabı ve yüzden fazla makalesi vardır. Çalışmaları özellikle Osmanlı mimarlığı ve Modernleşme dönemi Türkiye'si üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1989 yılından bu yana Arredamento Mimarlık Dergisi'nin yayın koordinatörlüğünü yürütmektedir.

< Geri