VEDAT KELEŞ

< Geri

8 - 10 Eylül 2017 Antik Kentlerde Ekonomik Örgütlenmeler ve İlişkiler: Parion Antik Kent Gezisi

28 - 30 Ağustos
Son Arkeolojik Verilerin Işığında Kuzey Troas'ın Parlayan Yıldızı Parion Antik Kenti

Prof Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Parion Antik Kenti Kazı başkanı...

< Geri